Circulair en modulair

van gerecycled plastic

De PlasticRoad bestaat uit circulaire en modulaire elementen van gerecycled kunststof. De bouwstenen: een topdek, onderconstructie en opdrijfprofiel. Een lijngootsysteem laat water via een overstort in de elementen wegstromen. Bij hevige regenval zorgen holle ruimtes in de onderconstructie voor de waterberging. Dit bevordert een gezonde waterhuishouding van de ondergrond. Het opdrijfprofiel voorkomt dat elementen opdrijven en poreus geotextiel zorgt dat water op een natuurlijke manier in de ondergrond infiltreert.

Het wegdek beschikt over een lichtgewicht topdek, dat voorzien is van een slijtlaag voor voldoende stroefheid. Die slijtlaag voorkomt dat microplastics van de constructie vrijkomen, omdat het kunststof geen direct contact heeft met de zon en het verkeer.

Slide

Slide

Dankzij een klikverbinding kan het topdek aan het einde van de minimale levensduur van 30 jaar eenvoudig vervangen worden. De onderconstructie blijft in gebruik en heeft een verwachte levensduur van 50 jaar.

De modulaire elementen zijn circulair, recyclebaar en onderhoudsarm, omdat het kunststof tegen erosie bestendig is. Koppelingen vereenvoudigen het aanbrengen en losmaken van elementen. De fundering bestaat slechts uit een zandbed, waar de elementen direct op aangelegd worden. Met de capaciteit van de waterberging kan de PlasticRoad bovendien een interessant alternatief zijn voor een hemelwaterriool met aansluitingen en kolken.

Voordelen

van PlasticRoad
klimaatadaptief
Klimaatadaptief

Voorkom wateroverlast en droogte met een bergingscapaciteit tot 300 liter per m2. De waterberging die direct onder het wegdek ligt, heeft een capaciteit voor extreme buien tot wel 100 mm neerslag in een uur en werkt zelfs in gebieden met hoge grondwaterstanden (tot 40 cm onder maaiveld). Dankzij een lijngoot stroomt regenwater via een overstort eenvoudig in de elementen weg.  Al het regenwater vloeit door de volledig infiltrerende elementen in de bodem terug. Dit kan droogte tegengaan en paalrot van funderingen met houten palen voorkomen.

 

lichtgewicht
Lichtgewicht

De lichtste toepassing (48 kg per m2) in de wegenbouw. Doordat de elementen direct op het zandbed geplaatst kunnen worden, is een traditionele fundering overbodig. Het lichte gewicht zorgt voor minder zetting. Dat maakt de PlasticRoad ook zeer geschikt voor gebieden met slappe bodems.

 

circulair
Volledig circulair

Volledig circulaire infra met gerecycled kunststof als grondstof. Aan het einde van de levensduur kun je elementen van de PlasticRoad recyclen tot nieuwe elementen. De modulaire opbouw maakt optimaal onderhoud mogelijk.

 

aanleg
Snel, eenvoudig en efficiënt

Met de modulaire opbouw van de prefab elementen, het lichte gewicht en de losneembare koppeling kan de PlasticRoad eenvoudiger, efficiënter en tot wel 70% sneller worden aangelegd en onderhouden dan traditionele wegconstructies. Dankzij de klikverbinding kunnen de elementen als ‘legoblokjes’ worden aangelegd en vervangen. Het plaatsen van een element duurt ongeveer een minuut.

multifunctioneel
Multifunctioneel

PlasticRoad geeft je letterlijk ruimte. De holle ruimte net onder het wegdek is te benutten voor waterberging, sensoren en andere meetapparatuur. Ideaal bij extreme neerslag of wanneer je een verplichte waterberging moet creëren in een nieuwebouw wijk met beperkte ruimte. Andere denkbare toepassingen om in de circulaire constructie te integreren: sensoren kabels en leidingen of het elektrisch opladen van voertuigen.

milestone-co2
Minder emissies

Een significant kleinere footprint. De onderhoudsarme PlasticRoad reduceert de CO2-uitstoot tot wel 72% ten opzichte van traditionele wegconstructies, dankzij de langere levensduur en aanzienlijk minder transportbewegingen.

transportreductie
Minder hinder

Tot 80% minder transport en tot 75% minder grondstoffen. Door de snelle aanleg wordt de overlast voor de omgeving beperkt. Bovendien is er zowel tijdens als na de bouw aanzienlijk minder graafwerk nodig. Doordat de ondergrond eenvoudig toegankelijk blijft, zijn kabels en leidingen altijd snel en eenvoudig te vinden

 

onderhoud
Onderhoudsarm

De PlasticRoad is vrijwel onderhoudsvrij. Bij incidentele schade zijn kapotte of versleten losse onderdelen gemakkelijk afzonderlijk te vervangen of repareren.

milestone-recycle
Oplossing plasticafvalprobleem

PlasticRoad bestrijdt het plastic afvalprobleem. Plastic dat nu nog voornamelijk als afval wordt verwerkt, verbrand, gedumpt of getransporteerd, keert als circulaire weg in een veel hoogwaardigere toepassing terug in de keten. Elke m2bevat 25,7 kg  gerecycled plastic huisafval.

 

Toepassingen

PlasticRoad is geschikt voor diverse toepassingen
  • Voetpaden
  • Parkeervakken
  • Trottoirs
  • Perrons
  • Schoolpleinen
  • Sportvelden en sportinfra

Projecten

Ervaringen

De provincie Overijssel en gemeente Zwolle waren de ‘launching customers’ van de PlasticRoad. Samen namen zij het initiatief voor de twee fietspadpilots van de PlasticRoad. De data zijn positief, maar ook de gebruikers van de fietspaden zijn enthousiast.

Duurzame infrastructuur voor onze inwoners en slim ruimtegebruik, daar draait het voor ons om. Om stappen te zetten, is het noodzakelijk om je nek uit te steken en te durven innoveren. Mooi om hier als gemeente en provincie in samen te werken met innovatieve partijen uit de regio”, aldus gedeputeerde Bert Boerman (provincie Overijssel) en wethouder William Dogger (gemeente Zwolle).’

PlasticRoad voor u

Enthousiast en benieuwd of PlasticRoad een interessante oplossing is voor uw project, straat, parkeervakken of bedrijventerrein? Onderstaande vragentool helpt u op weg. Uiteraard gaan onze adviseurs en specialisten graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Heeft u specifieke vragen over de PlasticRoad? Neem contact met ons op of bekijk onze FAQ