PlasticRoad, de duurzaamste weg ter wereld

Waarin onderscheidt deze circulaire weg zich?

Slide

PlasticRoad-theorie

circulariteit, impact en minder emissies.

De meest duurzame wegconstructie ter wereld. Met die filosofie en ambitie hebben bedenkers Simon Jorritsma en Anne Koudstaal de PlasticRoad theorie ontwikkeld. Een filosofie die tot op de dag van vandaag nog steeds de basis is voor alle ontwikkelingen binnen PlasticRoad en heeft geleid tot de resultaten tot nu toe.

Circulariteit, impact en minder emissie. De ambitie is om op al deze drie speerpunten van de PlasticRoad zo goed mogelijk te scoren. Focus op een afzonderlijk speerpunt kan namelijk een negatief effect hebben op een ander speerpunt. Het reduceren van emissies vinden we minstens zo belangrijk als recycling, ons grondstoffen- en energiegebruik en de impact op de maatschappij. Met onder andere de Milieu Kosten Indicator (MKI), emissieberekeningen en externe audits monitoren we of PlasticRoad op alle drie thema’s positief blijft scoren.

Circulariteit

het 10R-model

De PlasticRoad is volledig circulair ontworpen. Een tweede leven voor alle grondstoffen in nieuwe wegelementen, zonder afval of nieuwe grondstoffen. Circulariteit is leidend bij elke keuze in elk stadium van het proces. Uitgangspunt is om zo min mogelijk energie en grondstoffen te verbruiken. We willen zo hoog mogelijk scoren op de circulariteit volgens de prioriteitsladder en de principes van van prof. dr. Jacqueline Cramer van het Utrecht Sustainability Institute. Hoe geeft PlasticRoad invulling aan dit model?

Slide
1.REFUSE

Met haar eigen waterberging en infiltratiesysteem spaart PlasticRoad graafwerkzaamheden, kolken, kolkenleidingen en huisaansluitingen (volledig) uit.

2.REDUCE

PlasticRoad bespaart substantieel op materialen en transport door een zo sterk mogelijke constructie met zo min mogelijk materiaalgebruik.

3.RENEW

Volledig vanuit de circulaire gedachte ontworpen, kiest PlasticRoad voor andere materialen.

4.RE-USE

Circulaire en los te maken koppelingen maken het mogelijk om elementen op een andere locatie of in een andere toepassing te hergebruiken.

5.REPAIR

Onderhoud en reparatie kunnen zowel lokaal als in de fabriek. De elementen zijn uitwisselbaar. Alleen de formaten verschillen.

6.REFURBISH

Onderhoud en reparatie kunnen zowel lokaal als in de fabriek. De elementen zijn uitwisselbaar. Alleen de formaten verschillen.

7. REMANUFACTURE

Elk onderdeel van de PlasticRoad is los te maken. Dat betekent dat elementen afzonderlijk vervangen kunnen worden, terwijl de rest van de PlasticRoad intact blijft.

8. REPURPOSE

Uitgangspunt is om dit te voorkomen door alle onderdelen aan het einde van de levensduur weer binnen de PlasticRoad toe te passen.

9.RECYCLE

Gerecyclede afvalplastics krijgen een hoogwaardigere toepassing in de PlasticRoad. De plastics blijven in de keten zonder dat de grondstof verloren gaat, of het milieu extra belast wordt.

10.RECOVER

Dit proberen we te vermijden omdat dit ten koste gaat van goede grondstoffen. We redden kunststoffen van verbranding door huishoudelijk plastic afval te gebruiken in een toepassing die 50 jaar mee kan.

Emissies

nul uitstoot als ambitie

CO2, stikstof en fijnstof. Alle emissies die ontstaan bij de productie, transport, verwerking en het einde van de levensduur van een PlasticRoad naar nul. Dat is het zeer realistische doel waar we voor gaan. Op dit moment is de emissie van de PlasticRoad al 50 tot 72% lager dan in de traditionele bouw. De uiteindelijke ambitie: nul uitstoot bij de toepassing van een PlasticRoad en tegelijkertijd ergens anders in de keten een reductie bewerkstelligen.

Impact

Sustainable Development Goals

Wat heeft de samenleving aan PlasticRoad? Hoe helpt ons product om maatschappelijke problemen op te lossen? De impact van PlasticRoad is veelzijdig. Een tweede leven voor plastic afval, een bijdrage aan klimaatadaptieve steden en minder emissies, transport, graafwerkzaamheden en afval. PlasticRoad draagt substantieel bij aan de Sustainable Development Goals: de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

09. Industrie, innovatie en infrastructuur

Het lichte gewicht, de modulaire opbouw, minder emissies en wateropslag. De PlasticRoad is circulair en duurzamer en betrouwbaarder dan traditionele wegen.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Het gebruik van de lichtgewicht en duurzame elementen bij de aanleg van de PlasticRoad zorgt voor minder inzet van zwaar materieel en minder transportbewegingen.

12. Verantwoorde consumptie en productie

De PlasticRoad is volledig circulair. Elk onderdeel is los te maken en volledig recyclebaar. De totale wegfundering en een deel van het zandbed zijn overbodig.

13. Klimaatactie

PlasticRoad vermindert het in Nederland veelvoorkomende risico van verzakkingen in gebieden met een slappe bodem. Klimaatbestendig bij extreme wateroverlast en droogte door het bufferen en infiltreren van hemelwater. Directe bijdrage aan ‘Parijs’: tot 72% minder CO2.

15. Leven op het land

Gebruik van holle ruimten in de elementen van de PlasticRoad voor een betere natuurlijke waterhuishouding. Het voordeel: ook in tijden van droogte een meer natuurlijke en gezonde grondwaterstand.

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

In het consortium van PlasticRoad zijn twee internationale concerns vertegenwoordigd: VolkerWessels (KWS) en Wavin (Orbia).

Certificaten

Om onafhankelijk de duurzame component van ons product te laten toetsen, werken wij regelmatig samen met externe partijen om deze te laten valideren. Om die reden hebben wij verschillende  duurzaamheidscertificaten:

  • Madaster materialenpaspoort
  • GSES Circular Audit
  • Levenscyclusanalyse (LCA)
  • CO2-validatie Primum & RVO