CCL, de duurzame en slimme infrastructuuroplossing

Waarin onderscheidt deze circulaire weg zich?

Onze filosofie

circulariteit, impact en minder emissies.

De meest duurzame wegconstructie ter wereld maken. Met die filosofie en ambitie hebben bedenkers Simon Jorritsma en Anne Koudstaal de theorie achter de oplossingen van PlasticRoad ontwikkeld. Een filosofie die tot op de dag van vandaag nog steeds de basis is voor alle ontwikkelingen binnen de onderneming.

Circulariteit, impact en minder emissie. De ambitie is om op al deze drie speerpunten zo goed mogelijk te scoren. Focus op een afzonderlijk speerpunt kan namelijk een negatief effect hebben op een ander speerpunt. Het reduceren van emissies vinden we minstens zo belangrijk als recycling, ons grondstoffen- en energiegebruik en de impact op de maatschappij. Met onder andere de Milieu Kosten Indicator (MKI), emissieberekeningen en externe audits monitoren we of de CCL-producten van PlasticRoad op alle drie thema’s positief blijven scoren.

Circulariteit

het 10R-model

De CCL-serie is volledig circulair ontworpen. Een tweede leven voor alle grondstoffen in nieuwe wegelementen, zonder afval of nieuwe grondstoffen. Circulariteit is leidend bij elke keuze in elk stadium van het proces. Uitgangspunt is om zo min mogelijk energie en grondstoffen te verbruiken. We willen zo hoog mogelijk scoren op de circulariteit volgens de prioriteitsladder en de principes van prof. dr. Jacqueline Cramer van het Utrecht Sustainability Institute. Hoe geven wij invulling aan dit model?

1. REFUSE

Door de eigen waterberging en infiltratiesysteem in de CCL-elementen spaart u graafwerkzaamheden, kolken, kolkenleidingen en huisaansluitingen (volledig) uit.*

2. REDUCE

Bespaar substantieel op materialen en transport door een zo sterk mogelijke constructie met zo min mogelijk materiaalgebruik.

3. RENEW

Volledig vanuit de circulaire gedachte ontworpen, zijn de CCL-elementen uit gerecyclede materialen vervaardigd.

4. RE-USE

Circulaire en los te maken koppelingen maken het mogelijk om elementen op een andere locatie of in een andere toepassing te hergebruiken.

5. REPAIR

Onderhoud en reparatie kan zowel lokaal als in de fabriek plaatsvinden. De elementen zijn uitwisselbaar, alleen de formaten verschillen.

6. REFURBISH

Onderhoud en reparatie kan zowel lokaal als in de fabriek plaatsvinden. De elementen zijn uitwisselbaar, alleen de formaten verschillen.

7. REMANUFACTURE

Elk onderdeel van de producten uit de CCL-serie is los te maken. Dat betekent dat elementen afzonderlijk vervangen kunnen worden, terwijl de rest van de weg intact blijft.

8. REPURPOSE

Uitgangspunt is om hergebruik in andere vorm te voorkomen door alle onderdelen aan het einde van de levensduur weer binnen de CCL-constructie toe te passen.

9. RECYCLE

Gerecyclede afvalplastics krijgen een hoogwaardigere toepassing. De plastics blijven in de keten zonder dat de grondstof verloren gaat, of het milieu extra belast wordt.

10. RECOVER

Dit proberen we te vermijden omdat dit ten koste gaat van goede grondstoffen. We redden kunststoffen van verbranding door huishoudelijk plastic afval te gebruiken in een toepassing die 50 jaar mee kan.

*afhankelijk van de CCL-variant die u kiest

Emissies

Nul uitstoot als ambitie

CO₂, stikstof en fijnstof: alle emissies die ontstaan bij de productie, transport, verwerking en het einde van de levensduur van een CCL-element naar nul brengen. Dat is het zeer realistische doel waar we voor gaan. Op dit moment is de emissie van de CCL-oplossing al tot 72% lager dan in de traditionele bouw. De uiteindelijke ambitie: nul uitstoot bij de toepassing van de CCL-elementen en tegelijkertijd ergens anders in de keten een reductie bewerkstelligen.

Impact

Sustainable Development Goals

Wat heeft de samenleving aan de oplossingen van PlasticRoad? Hoe helpen onze CCL-producten om maatschappelijke problemen op te lossen? De impact is veelzijdig. Een tweede leven voor plastic afval, een bijdrage aan klimaatadaptieve steden en minder emissies, transport, graafwerkzaamheden en afval. De producten van PlasticRoad dragen substantieel bij aan de Sustainable Development Goals: de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Het gebruik van de lichtgewicht en duurzame elementen als infrastructuur zorgt voor minder inzet van zwaar materieel en minder transportbewegingen.

12. Verantwoorde consumptie en productie

De CCL-serie is volledig circulair. Elk onderdeel van de producten uit de CCL-serie is los te maken  en volledig recyclebaar. De totale wegfundering en een deel van het zandbed zijn overbodig.

13. Klimaatactie

Met de CCL-oplossingen vermindert het in Nederland veelvoorkomende risico van verzakkingen in gebieden met een slappe bodem. Klimaatbestendig bij extreme wateroverlast en droogte door het bufferen en infiltreren van hemelwater. Directe bijdrage aan ‘Parijs’: tot 72% minder CO2.

15. Leven op het land

Gebruik van holle ruimten in de elementen zorgen voor een betere, natuurlijke waterhuishouding. Het voordeel: ook in tijden van droogte is er sprake van een meer natuurlijke en gezonde grondwaterstand.

Certificaten

Om onafhankelijk de duurzame component van ons product te laten toetsen, werken wij regelmatig samen met externe partijen binnen de bouw en infrastructuur om deze te laten valideren. Om die reden hebben wij verschillende duurzaamheidscertificaten:

  • Madaster materialenpaspoort
  • Levenscyclusanalyse (LCA)
  • CO2-validatie Aveco de Bondt