Typ in de zoekbalk hieronder het onderwerp in waar u meer informatie over wilt lezen of bekijk specifieke vragen over de thema’s door op erop te klikken.

Technisch

De CCL-serie is nu al toepasbaar als oplossing voor: fietspaden, parkeervakken, trottoirs/voetpaden, schoolpleinen, pannacourts/speeltuinen en perrons.

De ervaringen met de pilots in Giethoorn, Zwolle en Mexico-Stad hebben ons veel geleerd. Vanuit die ervaringen hebben we het concept doorontwikkeld naar andersoortige en steeds hoogwaardiger toepassingen. Door een aanpassing in het ontwerp hebben we de CCL-elementen 2,5 keer sterker gemaakt dan de versie die in de pilots is toegepast.

Heeft u nog een toepassing in gedachten die hier niet genoemd wordt, neem dan contact met ons op zodat we ook die mogelijkheden kunnen bekijken.

De onderconstructie van de CCL-elementen heeft een levensduur van 50 jaar. Voor de toplaag is de verwachting dat deze een levensduur heeft van 20 jaar, dit moet echter nog in de praktijk worden bewezen. De verwachting is gebaseerd op meerdere testen en praktijkervaringen die PlasticRoad inmiddels heeft opgedaan. Dit wordt extra onderbouwd door:

 • Resultaten van de pilots en de data die via de sensoren in de pilots is verkregen. Deze laten uitstekende resultaten zien die aansluiten bij de verwachtingen.
 • Resultaten van uitgebreide levensduurtesten die zowel intern als extern zijn uitgevoerd.
  • Levensduur testen in het labe (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
  • Statische druktesten bij Wavin T&I
  • Eindige elementen analyses
  • Levensduurtesten in de praktijk met de Universiteit van Limoges, Avrul
 • FEM analyses / rekenmodellen op basis van testresultaten.
 • Praktijkervaringen en de jarenlange expertise van Wavin op het gebied van kunststof producten.
 • Het productieproces. Doordat alle elementen prefab en geconditioneerd worden geproduceerd, kunnen we de kwaliteit beter borgen.

Een weg gemaakt van CCL-elementen heeft in principe hetzelfde reguliere onderhoudsregime als een normale asfaltweg. De kosten hiervan zullen ook niet anders zijn. Zo is het strooien, vegen en kolken zuigen ook bij een CCL-weg noodzakelijk. De instandhouding (groot onderhoud) van de CCL elementen is in vergelijking met traditionele oplossing veelal goedkoper. Voor meer informatie kunt u bij uw verkoopadviseur de aanleg, onderhoud & garantievoorschriften opvragen.

Door de totaaloplossing die onze infra-oplossingen bieden,  de lange levensduur en het modulaire karakter van de componenten is de TCO (Total Cost of Ownership) van onze CCL-oplossingen substantieel aantrekkelijker ten opzichte van traditionele oplossingen. De CCL-elementen zijn vrijwel onderhoudsvrij, worden 70% sneller aangelegd en onderhouden dan traditionele infrastructuur en er is 80% minder transport en tot 75% minder grondstoffen benodigd voor de producten.

Als u goed luistert, maakt de CCL-weg een ander geluid dan een asfalt fietspad wanneer u hier overheen rijdt. Anders dan bij een fietspad van asfalt kunt u op een fietspad van CCL-elementen een lichtelijk hol geluid waarnemen wanneer u hier overheen fietst. Dit komt door de holle ruimte die wordt gebruikt voor onder meer de opslag van water. We hebben tot nu toe in de pilots geen reacties ontvangen waarin wordt aangegeven dat dit geluid als hinderlijk wordt ervaren. Ook bij de interne pilot in Utrecht, die dagelijks door auto’s werd bereden met een maximum snelheid van 30km/u, hebben we geen geluidshinder ervaren. Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat het geluidsniveau bij licht verkeer niet hinderlijk is.

De toepassingen die wij in eerste instantie voor ogen hebben, zullen daarmee geen geluidshinder veroorzaken. Sterker nog, de oplossing van PlasticRoad biedt juist kansen: met asfalt komen we steeds dichter bij de optimale structuren voor het minimaliseren van geluid. Bij CCL is nog veel ruimte om te onderzoeken hoe met persen, printen of drukken van structuren een optimale geluidsreductie kan worden gerealiseerd. Geluid/trillingen kunnen mogelijk ook gebruikt worden om energie op te wekken. Als we het product doorontwikkelen tot autowegen, wordt het voorkomen van geluidshinder een belangrijk speerpunt in het onderzoek en in de productie.

Door een speciaal ontwikkelde coating heeft de CCL-serie dezelfde stroefheidseigenschappen als een traditionele weg. De CCL-serie behaalt ruimschoots de Skid Resistance Tester (SRT)-waarde “Zeer stroef” en voldoet aan de norm voor slipweerstand (NEN 7909). Hoewel bij kou de weg er glad uit kan zien, voldoet deze nog steeds aan NEN 7909 en kan men er met een gerust hart overheen fietsen, rijden en wandelen, zoals is te zien in deze onafhankelijke praktijktest.

De elementen worden voorzien van een speciaal voor PlasticRoad ontworpen coating gemaakt van een dunne laag steentjes en liggen geheel omsloten in de ondergrond. Deze slijtlaag voorkomt dat microplastics van de constructie vrijkomen, omdat het kunststof geen direct contact heeft met het verkeer en dus niet aan slijtage onderhevig is. Ook beschermt de slijtlaag het kunststof van blootstelling aan zonlicht waardoor UV-veroudering wordt tegengaan en de lange levensduur gerealiseerd kan worden. Tijdens de productiefase hebben we een streng kwaliteitsplan waarbij we de voorraden minimaal houden en slechts beperkt en voor korte tijd blootstellen aan UV-licht. De sterkte van de constructie wordt continu gemonitord in onze pilotprojecten. Deze data geven nog geen indicaties dat de constructie verzwakt.

PlasticRoad stelt zeer strenge eisen aan de koppelingen van de CCL-elementen. De koppelingen moeten de elementen niet alleen met elkaar verbinden, maar ook een bepaalde mate van elasticiteit hebben voor het opvangen van uitzettingen. Ook zorgen de koppelingen ervoor dat het wegdek vlak blijft. Daarnaast mogen de koppelingen een snelle vervanging van elementen niet in de weg staan. Ten slotte moeten de koppelingen volledig circulair geproduceerd worden. Na vele ontwerpen, berekeningen, prototypes en praktijktesten hebben we een unieke koppeling ontwikkeld die aan al deze eisen voldoet. Deze koppeling is verder doorontwikkeld naar aanleiding van de pilots in Zwolle, Giethoorn en Mexico-Stad. Het resultaat is een robuuste, maar toch comfortabele koppeling, die de aanleg van de weg eenvoudig maakt. Bovendien kunnen de elementen met een speciaal ontwikkeld hulpstuk worden losgehaald zonder de koppeling te beschadigen. Hierdoor kan een element volledig opnieuw gebruikt worden.

De koppelingen zijn zo ontworpen dat de elementen horizontaal uitgevlakt worden zodat de hoogteverschillen tussen de elementen nihil zijn. Daarnaast zijn de koppelingen verdiept aangelegd en hebben ze een minimale oppervlakte en voeg. Naar aanleiding van de pilots in Zwolle, Giethoorn en Mexico-Stad zijn de koppelingen verder geoptimaliseerd en daarmee is ook het rijcomfort verder verhoogd.

Op dit moment zijn er, zowel in de pilots als in de interne hevige regenval- en watertesten, geen indicaties en aanwijzingen dat opdrijving plaats gaat vinden. Om dit potentiële risico te minimaliseren, zijn de CCL-elementen voorzien van verbredingsstroken aan de onderkant van de constructie. Deze stroken creëren meer grondweerstand, zodat opdrijven wordt voorkomen.

Voor het plaatsen van de CCL-elementen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

 • Een minimale grondwaterstand (GHG) van 0,60 cm onder maaiveld.
 • Een goed geprofileerd en verdicht zandbed (zand voor zandbed met een goede K-waarde) van minimaal 30-50 cm).
 • Bij een kleiondergrond dient ook een drainagesysteem aangelegd te worden.
 • De elementen dienen met behulp van een vacuüm unit geïnstalleerd te worden. Dit is mogelijk met een mobiele kraan of een knikmops. Bij het installeren van de PlasticRoad wordt een voorschrift meegeleverd waar op gelet moet worden tijdens de aanleg.
 • De CCL-serie beschikt nog niet over bochtstukken en kan derhalve alleen in een rechte lijn aangelegd worden.

Een CCL-element kan variëren in afmetingen, zowel in de breedte als in de lengte. Zo beschikt een element over een minimale lengte van 1,20 meter en een minimale breedte van 0,60 cm. De maximale lengte van een element is 2,40 meter. De maximale breedte per element is 3,60 meter. De breedte kan gevarieerd worden in stappen van 0,60 meter (0,60; 1,20; 1,80; 2,40, 3,00, 3,60). Een fietspad van 6 meter breed is te maken door twee elementen van 3,00 m1 met elkaar te verbinden. Op deze manier zijn bijna alle breedtes en lengtes mogelijk.

Met de modulaire opbouw van de prefab elementen, het lichte gewicht en de losneembare koppeling worden de CCL-elementen eenvoudiger, efficiënter en tot wel 70% sneller aangelegd en onderhouden dan traditionele wegconstructies. Niet alleen zijn de elementen eenvoudig van elkaar los te ‘klikken’, ook de deklaag kan eenvoudig worden opgelicht door een klikverbinding. Doordat de ondergrond eenvoudig toegankelijk blijft, zijn kabels en leidingen altijd snel en eenvoudig te vinden.

De producten van PlasticRoad zijn voor alle aannemers verkrijgbaar en te installeren. Voor de aanleg van de elementen is het belangrijk dat dit op de juiste manier en zorgvuldig gebeurd. Als PlasticRoad ondersteunen we aannemers hierin en we zijn van mening dat iedere aannemer zelfstandig CCL-elementen moet kunnen kopen en aanleggen. Tijdens de levering van de producten wordt de aannemer en eindklant voorzien van onze aanleg-, onderhouds- en garantievoorschriften en wordt er voor het specifieke project ook een legplan overhandigd die duidelijke instructies verschaft voor de installatie.

De markering is een gevestigde techniek en speciaal doorontwikkeld voor de producten van PlasticRoad in samenwerking met Smits Neuchâtel Infrastructuur. Dit is ook uitvoerig onderzocht in onze levensduur testen. De markering zit nog steeds goed bij onze pilotprojecten en we hebben geen aanleiding te verwachten dat deze niet goed zou blijven zitten.

Duurzaamheid

De CCL-oplossing van PlasticRoad is duurzamer dan een traditionele weg vanwege drie zaken:

 1. Het gebruik van gerecycled huishoudelijk afval plastic: het gerecyclede kunststof dat wordt toegepast bestaat voor 100% uit afval plastic (pp). Huishoudelijk afval dat nu nog voornamelijk als afval wordt verwerkt (verbrand of gedumpt) keert als CCL-element in een veel hoogwaardigere toepassing terug in de keten. Het gevolg is een veel kleinere CO₂-footprint zoals vastgesteld door onafhankelijke keuringsinstantie Kiwa. De CO₂-uitstoot is daarmee tot wel 72% lager.
 2. De circulaire elementen: daarmee sluiten we aan bij de filosofie van Cradle to Cradle. Aan het einde van de levensduur kan een CCL-element, met uitzondering van het glasvezel doek en de slijtlaag, gerecycled worden tot weer een nieuw element. Zo draagt het concept bij aan een circulaire economie. De aanleg van een CCL-weg is veel minder belastend voor omgeving en milieu dan een traditionele infrastructuuroplossing.
 3. Door deze infrastructuur van kunststof rechtstreeks op het zandbed aan te leggen is in tegenstelling tot een traditionele infrastructuur geen fundering meer nodig. Daarnaast wordt bij de aanleg van een nieuwe weg bespaard op de huidige zware constructie, die niet meer geproduceerd hoeft te worden. De aanleg van een weg bestaande uit CCL-elementen vereist 80% minder transportbewegingen een traditionele weg.

Er is (helaas) een overschot aan plastic afval in de wereld aanwezig. Jaarlijks wordt meer dan 350 miljoen ton plastic gebruikt en de productie van plastic groeit nog steeds. Aan het einde van de levensduur wordt het merendeel van alle plastics verbrand of gestort. Wereldwijd bevatten alle kunststof toepassingen gecombineerd minder dan 20% gerecycled plastic. PlasticRoad heeft als doel om dit te verbeteren: met onze CCL-oplossing zijn wij in staat om grote hoeveelheden plastic afval op een hoogwaardige manier te recyclen en het een tweede leven te geven.

Alle gerecyclede kunststof in de CCL-elementen bestaat voor 100% uit polypropyleen (PP), een schone kunststof die geen schadelijke stoffen verspreidt en sterk genoeg is om onze infrastructuuroplossing van te produceren. PP wordt onder meer gebruikt voor (festival) bekers, cosmetische verpakkingen, flesdoppen, boterkuipjes, rietjes, plastic meubelen en diverse auto-onderdelen. Ons plastic is afkomstig van huishoudelijk afval dat nu nog vaak gestort of verbrand wordt.

Het gerecycled kunststof dat wordt toegepast in de CCL-elementen bestaat voor 100% uit afval plastic, ook wel ‘post consumer waste’ genoemd. Dit huishoudelijk afval is afkomstig uit Europa. We werken eraan om deze cyclus lokaal te maken met lokale afvalstromen, zodat we op een nóg duurzamere manier onze producten kunnen produceren. De CO₂-uitstoot van de productie van de elementen is op basis van de huidige uitgangspunten tot wel 72% lager ten opzichte van een traditionele verhardingsconstructie.

Naast kunststof zit er een kleine hoeveelheid mineraal aggregaat (steenslag) in de coating om de gewenste stroefheid van het fietspad te kunnen realiseren. In de toplaag zit een minimale hoeveelheid glasvezel die nodig is om deze laag zowel sterk als lichtgewicht te maken.

De CCL-elementen worden voorzien van een speciaal ontworpen coating die zorgt dat het kunststof niet in contact staat met de banden van het verkeer dat over de weg rijdt. Hiermee wordt het vrijkomen van microplastics tegengegaan. Bovendien zorgen het infiltratiedoek en het filtersysteem voor het opvangen van vuil en het zuiveren van het water dat door de CCL-elementen loopt.

We hebben diverse testen uitgevoerd om de brandbaarheid aan te tonen. Hieruit blijkt dat de CCL-elementen in het algemeen slecht brandbaar zijn en de slijtlaag zelfs zeer slecht. Het systeem is ontworpen om een hoge weerstand tegen vuur te hebben zodat weggebruikers meer reactietijd hebben in het geval van een calamiteit. Het risico op het gebied van brandveiligheid is hierdoor minimaal in vergelijking met andere verhardingssoorten.

Bij de pilots in Zwolle en Giethoorn zijn na anderhalf jaar visuele inspecties uitgevoerd om vast te stellen of de aangelegde fietspaden als broedplaats voor ongedierte gaan dienen. Met camera’s is de holle ruimte van de elementen geïnspecteerd. Aan de hand van deze visuele inspectie is geconcludeerd dat er geen sprake is van ongedierte. Het geotextiel zorgt ervoor dat de holle ruimte van de elementen vrij blijft van grond, wortels en dus ook van ongedierte.

De CCL300 van PlasticRoad is een smart road. Zo is de holle ruimte van de elementen voorzien van SMART-sensoren. De toegepaste sensoren meten onder andere de belasting op het wegdek, het aantal verkeersbewegingen, de temperatuur van de weg en het waterniveau in de holle ruimte. Deze sensoren maken het beheer en onderhoud van deze infrastructuur nóg eenvoudiger. Het geeft digitaal inzage in de lokale omstandigheden van uw wegdek en waterafvoersysteem. De weg geeft aan wanneer het tijd is voor onderhoud. Daarnaast geven de sensoren realtime inzicht in bijvoorbeeld de doorbuiging van de constructie bij bepaalde belastingen in combinatie met de temperatuur of het waterniveau. Ook wordt gemeten hoe snel het waterniveau in de holle ruimte weer daalt na een regenbui. Wij gebruiken deze data om beter en sneller gefundeerde keuzes te kunnen maken in de doorontwikkeling van onze producten.

Product & bedrijf

De CCL-serie van PlasticRoad is een totaaloplossing voor wegenbouw, met aandacht voor duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie en wegbeheer. De verharding wordt gemaakt van gerecycled plastic (polypropyleen) en beschikt over een holle ruimte die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Denk aan waterberging, doorvoer van kabels en leidingen, verwarmen van wegen, opwekken van energie, plaatsen van sensoren, enzovoort. De elementen worden prefab geproduceerd, zijn volledig opnieuw te gebruiken en in het bezit van een materialenpaspoort. CCL-elementen kunnen worden toegepast als fietspaden, voetpaden, parkeervakken, trottoirs, school- en sportpleinen, perrons en zelfs woonstraten.

De CCL-serie bestaat momenteel uit twee varianten: de CCL300 en de CCL200. Bekijk onze productpagina voor meer informatie over de twee versies.

 • Multifunctioneel gebruik van uw beschikbare ruimte

De openbare ruimte kent talrijke maatschappelijke uitdagingen. De ruimte is schaars en de kosten daarvan worden steeds hoger. Door multifunctioneel ruimtegebruik helpen de CCL-elementen bij een andere, efficiëntere indeling van de openbare ruimte. Zo bieden onze producten een totaaloplossing voor wegverharding, waterberging en -afvoer, verkeersmonitoring met SMART-sensoren en zelfs kabelberging.

 • Duurzaam en circulair ontworpen

Huishoudelijk plastic afval dat nu nog grotendeels verbrand en gestort wordt, krijgt een tweede leven als bouwstof van ons product. In een hoogwaardige, volledig circulaire toepassing waarbij 100% gerecycled polypropyleen wordt toegepast. Alle kunststof onderdelen zijn aan het einde van de levensduur opnieuw herbruikbaar om nieuwe CCL-elementen van te maken. De onderhoudsarme elementen reduceren de CO₂-uitstoot tot wel 72% ten opzichte van traditionele wegconstructies.

 • Klimaatadaptief

Periodes van langdurige droogte én hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Het gevolg: watertekorten en verzakkingen in de openbare ruimte, wat leidt tot veel schade en hoge (onderhouds-)kosten. De CCL-serie vangt regenwater op om geleidelijk in de lokale ondergrond te infiltreren. Het water kan hierbij gefilterd worden. Door de lokale infiltratie houden we het waterverloop natuurlijk en gaan we verdroging van de bodem tegen. De geïntegreerde waterberging heeft een capaciteit van 300 liter per m2.

 • Eenvoud in aanleg, beheer & onderhoud

Door de lange levensduur en het modulaire karakter van de componenten is de TCO (Total Cost of Ownership) van onze CCL-oplossingen substantieel aantrekkelijker ten opzichte van traditionele oplossingen. De CCL-elementen zijn vrijwel onderhoudsvrij, worden 70% sneller aangelegd en onderhouden dan traditionele infrastructuur en er is 80% minder transport en tot 75% minder grondstoffen benodigd voor de producten. Met een gewicht van ongeveer 40 kg per m2 is het de lichtste verhardingsconstructie ter wereld.

Voor meer toelichting, zie onze productpagina .

In 2013 zijn Anne Koudstaal en Simon Jorritsma binnen KWS gestart met de zoektocht naar de nieuwe manier van wegenbouw die antwoord geeft op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Ruim honderd jaar nadat Hendrik Boesewinkel wegenbouw in Nederland drastisch zou veranderen met de ingebruikname van de eerste asfaltwals, kwam KWS met een concept dat wegenbouw wederom naar een nieuwe fase zal leiden. Het idee is ontstaan door te kijken naar huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen waar gemeenten, provincies, waterschappen en aannemers als KWS mee in aanraking komen: plastic afval, extreme neerslag, zettingen van de ondergrond, de groeiende behoefte aan mobiliteit, een overvolle ondergrond en de steeds strengere eisen die aan wegen worden gesteld. Daarnaast werd door KWS geconstateerd dat opdrachtgevers steeds meer eisen stellen aan wegen: langere levensduur, snellere aanleg, minder onderhoud, toenemende duurzaamheidseisen en een aantrekkelijkere businesscase. De zoektocht naar antwoorden op deze uitdagingen vormde de inspiratie voor de productontwikkeling van PlasticRoad. Alleen ga je sneller, samen kom je verder en daarom is KWS destijds enkele strategische partnerships aangegaan om het product verder te kunnen ontwikkelen. Met de kennis van Wavin zijn cruciale toevoegingen gedaan waardoor het idee ook daadwerkelijk een product werd. Marcel Jager en zijn team zijn hiervoor verantwoordelijk.

VolkerWessels is een toonaangevende, internationale bouwonderneming die werkt volgens het ‘think global, act local’ principe. VolkerWessels is actief in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en Duitsland en heeft in totaal meer dan 130 lokale werkmaatschappijen. VolkerWessels speelt een sleutelrol in de samenleving met projecten en diensten die duurzaam bijdragen aan de leefomgeving.

KWS is een VolkerWessels-onderneming en marktleider in de wegenbouw in Nederland. KWS bracht als initiatiefnemer van PlasticRoad en haar producten de kennis in op het gebied van het huidige productieproces van wegen. Daarnaast ook de know-how over toekomstige infrastructuurvraagstukken als duurzaamheid, klimaatadaptatie en schaarste aan grondstoffen.

VolkerWessels is samen met Wavin aandeelhouder van PlasticRoad.

Wavin is wereldmarktleider in kunststof leidingsystemen. Wavin produceert en levert leidingsystemen voor veilige distributie van drinkwater en gas, duurzaam beheer van regen- en afvalwater, verwarming en koeling van gebouwen en voor elektro en industriële toepassingen. Van alle kunststofleidingproducenten in Europa is Wavin de grootste verwerker van gebruikt en ingezameld PVC-materiaal.

Door haar positie als marktleider in de recycling van kunststoffen en haar specialisatie in het maken van kunststofproducten voor hemelwaterafvoer is Wavin de beste partner voor het ontwerpen, verbeteren en produceren van de producten van PlasticRoad. Direct nadat KWS in 2015 op zoek ging naar partners, heeft Wavin zich met veel enthousiasme achter het concept geschaard. Toen partner, nu aandeelhouder van PlasticRoad b.v. samen met VolkerWessels.

PlasticRoad is vanaf 1 januari 2020 een zelfstandige B.V. gevestigd in Vianen (Ut) en met een productielocatie in Hardenberg. Zowel VolkerWessels als Wavin, beide voor 50% aandeelhouder, hebben een groot vertrouwen in de CCL-oplossing en zagen het opzetten van een zelfstandige B.V. als logische volgende stap in het opschalen.

Vragen, prijsopgaven, persverzoeken, enzovoort, worden vanaf heden in behandeling genomen door PlasticRoad bv en niet door de moederbedrijven Wavin, VolkerWessels of KWS.

Neem contact op met onze verkoopadviseur voor meer informatie.

De duurzame, circulaire en klimaatadaptieve producten van PlasticRoad zijn een totaaloplossing die multifunctioneel ruimtegebruik mogelijk maken. Door de lange levensduur en het modulaire karakter van de componenten is de TCO (Total Cost of Ownership) van onze CCL-oplossingen substantieel aantrekkelijker ten opzichte van traditionele oplossingen. De CCL-elementen zijn vrijwel onderhoudsvrij, worden 70% sneller aangelegd en onderhouden dan traditionele infrastructuur en er is 80% minder transport en tot 75% minder grondstoffen benodigd voor de producten. De onderhoudsarme elementen reduceren de CO₂-uitstoot tot wel 72% ten opzichte van traditionele wegconstructies. Met een gewicht van ongeveer 40 kg per m2 is het de lichtste verhardingsconstructie ter wereld.

Neem contact op met onze verkoopadviseur voor meer informatie over de CCL-producten voor uw infrastructuurvraagstuk.

Productie

De CCL300 en CCL200 zijn vanaf heden verkrijgbaar. Neem via het contactformulier contact met ons op om met één van onze verkoopadviseurs te spreken.

De CCL-elementen zijn vanaf heden commercieel beschikbaar en kunnen seriematig geproduceerd worden. De levertijd van 100m1 ligt tussen de 6 en 12 weken. De productiecapaciteit bedraagt op dit moment 40 kilometer op jaarbasis en is daarmee voldoende om de verwachtte vraag voor het eerste jaar te verwerken. Indien nodig kan de capaciteit op korte termijn uitgebreid worden.

Het gerecycled kunststof dat wordt toegepast in de CCL-elementen bestaat voor 100% uit afval plastic, ook wel ‘post consumer waste’ genoemd. Dit huishoudelijk afval is afkomstig uit Europa. We werken eraan om deze cyclus lokaal te maken met lokale afvalstromen, zodat we op een nóg duurzamere manier onze producten kunnen produceren. De CO₂-uitstoot van de productie van de elementen is op basis van de huidige uitgangspunten tot wel 72% lager ten opzichte van een traditionele verhardingsconstructie.