Typische vraagstukken waar PlasticRoad een interessante oplossing voor kan bieden:

 • Voordeel bij duurzaamheidsvraagstukken in tenders
 • Projecten met wateroverlast en weinig ruimte beschikbaar
 • Gebieden met een hoge grondwaterstand waar waterberging gecreëerd moet worden
 • Gebieden met een slappe bodem en zettingen
 • Complete reconstructie werkzaamheden en Watertoets
 • Projecten waarbij PFAS en Stikstof uitstoot een rol spelen

Slide

PlasticRoad inzetten bij de volgende doelstellingen

Doel

Inzet voor/bij

Klimaatadaptatie Wateroverlast
Klimaatadaptatie Droogte
Slappe bodem Zettingen
Circulariteit Recycling van plastic afval
Emissies Halvering uitstoot van CO2, NOx, Fijnstof
Dubbel ruimte gebruik Holle ruimte van PlasticRoad

Populaire toepassingen:

 • Parkeervakken
 • Trottoirs
 • Fietspaden
 • Pleinen
 • Perrons
 • Woonstraten

Voordelen

van PlasticRoad
klimaatadaptief
Klimaatadaptief

Voorkom wateroverlast en droogte met een bergingscapaciteit tot 300 liter per m2. De waterberging die direct onder het wegdek ligt, heeft een capaciteit voor extreme buien tot wel 100 mm neerslag in een uur en werkt zelfs in gebieden met hoge grondwaterstanden (tot 40 cm onder maaiveld). Dankzij een lijngoot stroomt regenwater via een overstort eenvoudig in de elementen weg.  Al het regenwater vloeit door de volledig infiltrerende elementen in de bodem terug. Dit kan droogte tegengaan en paalrot van funderingen met houten palen voorkomen.

 

lichtgewicht
Lichtgewicht

De lichtste toepassing (48 kg per m2) in de wegenbouw. Doordat de elementen direct op het zandbed geplaatst kunnen worden, is een traditionele fundering overbodig. Het lichte gewicht zorgt voor minder zetting. Dat maakt de PlasticRoad ook zeer geschikt voor gebieden met slappe bodems.

 

circulair
Volledig circulair

Volledig circulaire infra met gerecycled kunststof als grondstof. Aan het einde van de levensduur kun je elementen van de PlasticRoad recyclen tot nieuwe elementen. De modulaire opbouw maakt optimaal onderhoud mogelijk.

 

aanleg
Snel, eenvoudigen efficiënt

Met de modulaire opbouw van de prefab elementen, het lichte gewicht en de losneembare koppeling kan de PlasticRoad eenvoudiger, efficiënter en tot wel 70% sneller worden aangelegd en onderhouden dan traditionele wegconstructies. Dankzij de klikverbinding kunnen de elementen als ‘legoblokjes’ worden aangelegd en vervangen. Het plaatsen van een element duurt ongeveer een minuut.

multifunctioneel
Multifunctioneel

PlasticRoad geeft je letterlijk ruimte. De holle ruimte net onder het wegdek is te benutten voor waterberging, sensoren en andere meetapparatuur. Ideaal bij extreme neerslag of wanneer je een verplichte waterberging moet creëren in een nieuwebouw wijk met beperkte ruimte. Andere denkbare toepassingen om in de circulaire constructie te integreren: sensoren kabels en leidingen of het elektrisch opladen van voertuigen.

milestone-co2
Minder emissies

Een significant kleinere footprint. De onderhoudsarme PlasticRoad reduceert de CO2-uitstoot tot wel 72% ten opzichte van traditionele wegconstructies, dankzij de langere levensduur en aanzienlijk minder transportbewegingen.

transportreductie
Minder hinder

Tot 80% minder transport en tot 75% minder grondstoffen. Door de snelle aanleg wordt de overlast voor de omgeving beperkt. Bovendien is er zowel tijdens als na de bouw aanzienlijk minder graafwerk nodig. Doordat de ondergrond eenvoudig toegankelijk blijft, zijn kabels en leidingen altijd snel en eenvoudig te vinden

 

onderhoud
Onderhoudsarm

De PlasticRoad is vrijwel onderhoudsvrij. Bij incidentele schade zijn kapotte of versleten losse onderdelen gemakkelijk afzonderlijk te vervangen of repareren.

milestone-recycle
Oplossing plasticafvalprobleem

PlasticRoad bestrijdt het plastic afvalprobleem. Plastic dat nu nog voornamelijk als afval wordt verwerkt, verbrand, gedumpt of getransporteerd, keert als circulaire weg in een veel hoogwaardigere toepassing terug in de keten. Elke m2bevat 25,7 kg  gerecycled plastic huisafval.

 

PlasticRoad voor u

Enthousiast en benieuwd of PlasticRoad een interessante oplossing is voor uw project, straat, parkeervakken of bedrijventerrein? De vragentool geeft aan hoe interessant de PlasticRoad is voor uw vraagstuk.

Heeft u nog specifieke vragen over ons product? Bekijk de Frequently Asked Questions om meer te lezen over het concept, de partners, de technische eigenschappen, duurzaamheid, de pilots en de productie van de elementen.