Uit meer dan dertig inzendingen is PlasticRoad afgelopen dinsdag als tweede geëindigd voor de VLARIO-innovatieprijs, binnen de categorie techniek. De uitslag van de nominaties werd bekendgemaakt tijden de VLARIO-dag in Antwerp Expo. Een mooie erkenning voor onze producten. 

In Vlaanderen heeft men veel te maken met verhard oppervlak, waardoor het regenwater dat valt niet gemakkelijk afgevoerd kan worden. Dit kan zorgen voor wateroverlast, maar ook voor uitdroging van de grond. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk punt. De CCL-serie van PlasticRoad scoorde goed op al deze onderwerpen. De holle CCL-wegelementen bestaan uit gerecycled kunststof en zorgen voor het opvangen, filteren, bufferen en ten slotte infiltreren van regenwater. Een weg, tijdelijke waterberging en waterafvoer in één klimaatadaptieve en circulaire constructie. Hiermee werpen we een nieuw licht op fiets-, voetpaden, parkeerplaatsen en pleinen. Dit lichtgewicht (het CCL300-element) laat het toe om ook op bodems met beperkte stabiliteit een fiets- en voetpad te plaatsen.  

Bijdragen aan een duurzame samenleving 

Met deze tweede plek krijgen onze producten de erkenning dat ze bijdragen aan een duurzame samenleving en aan de uitvoering van de gemeentelijke taken. Ook laat het zien dat onze producten toekomstgericht en kostenbesparend zijn.