Een circulaire en modulaire weg

van gerecycled plastic

De CCL-serie bestaat uit circulaire en modulaire elementen van gerecycled kunststof. De bouwstenen: een topdek, onderconstructie en opdrijfprofiel. Een lijngootsysteem laat water via een overstort in de elementen wegstromen. Bij hevige regenval zorgen holle ruimtes in de onderconstructie voor de waterberging. De vervolgens geleidelijke infiltratie van het water in de lokale ondergrond bevordert een gezonde waterhuishouding van die ondergrond. Het opdrijfprofiel voorkomt dat elementen opdrijven en poreus geotextiel zorgt ervoor dat water op een natuurlijke manier in de ondergrond infiltreert.

Hiermee is de CCL-serie de oplossing voor de toekomst en zorgt er onder andere voor dat gemeenten ook in binnensteden effectieve maatregelen kunnen nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering waarbij droogte en wateroverlast elkaar afwisselen.

Opmerking: tot begin 2021 was er alleen sprake van PlasticRoad en werd voor het product diezelfde naam gebruikt. Sinds mei 2021 spreken we van CCL-elementen (CCL = circular, climate adaptive en lightweight).