Verspreid over Nederland zijn inmiddels diverse projecten uitgevoerd waarbij de elementen van PlasticRoad zijn toegepast. Waterberging bij hoge grondwaterstanden of de snelle aanleg van een fietspad, bij iedere project zijn er weer andere aspecten die voor de opdrachtgever en gebruiker belangrijk zijn. De ervaring die zij hebben met de CCL-elementen kunnen zij het beste zelf vertellen, lees daarom alles over de reeds afgeronde werken op deze pagina.

Ervaringen

De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle waren de ‘launching customers’ van PlasticRoad. Samen namen zij het initiatief voor de eerste twee fietspad projecten van PlasticRoad. De data zijn positief en ook de gebruikers van de fietspaden zijn enthousiast. Dit is de basis geweest voor de doorontwikkeling van onze nieuwe productlijn, de CCL-serie.

Duurzame infrastructuur voor onze inwoners en slim ruimtegebruik, daar draait het voor ons om. Om stappen te zetten, is het noodzakelijk om je nek uit te steken en te durven innoveren. Mooi om hier als gemeente en provincie in samen te werken met innovatieve partijen uit de regio”, aldus gedeputeerde Bert Boerman (provincie Overijssel) en wethouder William Dogger (gemeente Zwolle).’

CCL300 voetpad bij de Efteling

In het voorjaar legden we in samenwerking met de Efteling een voetpad aan naar de hoofdingang van het attractiepark, als demolocatie van onze CCL300-elementen. De Efteling heeft als doel om klimaatneutraal te worden, afvalpreventie en recycling zijn daarbij belangrijke aspecten. De CCL-serie is gemaakt van gerecycled plastic afval en sluit hier mooi bij aan.

De CCL300 bevat daarnaast sensoren, filters en ruimte voor waterberging. Dit zorgt ervoor dat regenwater wordt afgevangen en schoon infiltreert in de ondergrond. Een klimaatadaptieve en toekomstbestendige keuze dus!

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw project? Plan nu je afspraak met één van onze adviseurs.