In Ritthem, gemeente Vlissingen, heeft PlasticRoad een aaneengeschakeld fiets- en voetpad aangelegd. Voor dit project zijn uitsluitend CL100-elementen gebruikt. Dit betekent voor PlasticRoad dat voor het eerst een project is gerealiseerd zonder waterberging. Voor opdrachtgever Provincie Zeeland was dan ook niet klimaatadaptatie speerpunt, maar wel de circulariteit en het lichte gewicht van de elementen (wat tot minder CO2-uitstoot bij de aanleg leidt).

Het project heeft een omvang van in totaal 200 vierkante meter. Het fietspad is 3 meter breed, het gekoppelde voetpad heeft een breedte van 1,2 meter. Die koppeling tussen twee functies is de eerste keer dat deze mogelijkheid in de praktijk wordt toegepast. Om beide functionaliteiten te markeren is een witte voeg gebruikt en hebben fiets- en voetpad toplagen van verschillende structuur en kleur. Het project is uitgevoerd door KWS Roosendaal-Sas van Gent.

Facts & Figures
Toepassing: Combinatie fiets- en voetpad
Waterbergend vermogen: n.v.t.
Omvang: 200 vierkante meter
Type elementen: CL100 (van 3 meter en 1,20 meter breed)
Partners: Provincie Zeeland, KWS Roosendaal-Sas van Gent