Op de campus van de Technische Universiteit in Delft ligt het meest intelligente fietspad van ons land. Tal van boven- en ondergrondse sensoren zorgen ervoor dat een schat aan data wordt verzameld. Analyse van deze data moet uiteindelijk leiden tot een slimmere en efficiëntere bereikbaarheid van steden. Het fietspad is aangelegd met CCL300-elementen.

Sensoren onder en in het wegdek geven de onderzoekers inzicht in hoe een weg gebruikt wordt gebruikt en welke effecten dat op de weg heeft. Daarnaast wordt ook informatie over de temperatuur en hoeveelheid neerslag verzameld. De ondergrondse sensoren vormen een aanvulling op het geavanceerde bovengrondse monitoringssysteem dat op de campus al bestaat.

De combinatie van sensoren levert unieke informatie op voor het onderzoek naar ‘Smart Urban Mobility’, dat erop is gericht duurzame, efficiënte en innovatieve mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen om de steden in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. Het project is ook een belangrijke testcase voor de werking van diverse sensoren die met de ervaringen uit dit project, verder doorontwikkeld kunnen worden.

Voor het project van de TU Delft wordt samengewerkt met meerdere onderzoekers en met partijen uit het bedrijfsleven en van overheid.

Facts & Figures
Toepassing: Fietspad
Type elementen: CCL300
Omvang: 25 meter
Waterbergend vermogen: 12.942 liter
Partners: TU Delft, MRDH, Do IoT Fieldlab, Mobility Innovation Centre Delft, Strain 2 Data, Vialis, Asset Insight, Hyrde, KWS Infra