Aan de Jan van Vuchtstraat, in het centrum van Rotterdam, zijn 10 langsparkeervakken gerealiseerd met CCL300-elementen van PlasticRoad. Van de in totaal 20 elementen, zijn er twee uitgerust met een filter voor het opgevangen hemelwater.

De gemeente Rotterdam heeft een primeur met deze keuze voor een klimaatadaptieve en circulaire oplossing voor langsparkeervakken. In de 20 CCL300-elementen zijn ongeveer 847.000 kunststof koffiebekertjes verwerkt. De waterberging van de parkeervakken is in totaal 27.000 liter, voldoende om ook bij hevige buien hemelwater te bufferen en dit langzaam in de lokale bodem te laten infiltreren.

Een belangrijke overweging voor de gemeente Rotterdam bij de keuze voor de oplossing van PlasticRoad, is het lage gewicht van de elementen. Zoals vele andere gemeenten in ons land heeft Rotterdam te maken met een slappe bodem, wat de kans op verzakkingen en wateroverlast vergroot. Het lage gewicht van de CCL-elementen maakt toepassing op slappe bodems mogelijk zonder extra funderingsmaatregelen. De aanleg van de parkeervakken in Rotterdam is verzorgd door Gebr. van Kessel Wegenbouw B.V.

Facts & Figures
Toepassing: Langsparkeren
Type elementen: CCL300
Omvang: 10 parkeervakken
Waterbergend vermogen: 27.000 liter
Partner: Gemeente Rotterdam