Technisch

BLIJFT DE MARKERING GOED ZITTEN?

De markering is een gevestigde techniek en speciaal doorontwikkeld voor de producten van PlasticRoad in samenwerking met Smits Neuchâtel Infrastructuur. Dit is ook uitvoerig onderzocht in onze levensduur testen. De markering zit nog steeds goed bij onze pilotprojecten en we hebben geen aanleiding te verwachten dat deze niet goed zou blijven zitten.

HOE VIND HET ONDERHOUD PLAATS ALS ER KABELS EN LEIDINGEN IN DE ELEMENTEN ZIJN GEPLAATST?

Met de modulaire opbouw van de prefab elementen, het lichte gewicht en de losneembare koppeling worden de CCL-elementen eenvoudiger, efficiënter en tot wel 70% sneller aangelegd en onderhouden dan traditionele wegconstructies. Niet alleen zijn de elementen eenvoudig van elkaar los te ‘klikken’, ook de deklaag kan eenvoudig worden opgelicht door een klikverbinding. Doordat de ondergrond…

WAT ZIJN DE AFMETINGEN VAN DE CCL-SERIE?

Een CCL-element kan variëren in afmetingen, zowel in de breedte als in de lengte. Zo beschikt een element over een minimale lengte van 1,20 meter en een minimale breedte van 0,60 cm. De maximale lengte van een element is 2,40 meter. De maximale breedte per element is 3,60 meter. De breedte kan gevarieerd worden in…

WAT ZIJN DE TECHNISCHE VOORWAARDEN VOOR DE AANLEG?

Voor het plaatsen van de CCL-elementen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan: Een minimale grondwaterstand (GHG) van 0,60 cm onder maaiveld. Een goed geprofileerd en verdicht zandbed (zand voor zandbed met een goede K-waarde) van minimaal 30-50 cm). Bij een kleiondergrond dient ook een drainagesysteem aangelegd te worden. De elementen dienen met behulp…

HOE WORDEN DE PREFAB DELEN AAN ELKAAR GEKOPPELD?

PlasticRoad stelt zeer strenge eisen aan de koppelingen van de CCL-elementen. De koppelingen moeten de elementen niet alleen met elkaar verbinden, maar ook een bepaalde mate van elasticiteit hebben voor het opvangen van uitzettingen. Ook zorgen de koppelingen ervoor dat het wegdek vlak blijft. Daarnaast mogen de koppelingen een snelle vervanging van elementen niet in…

HOE ZIT DAT IN DE WINTER: IS EEN WEG VAN PLASTIC ERG GLAD?

Door een speciaal ontwikkelde coating heeft de CCL-serie dezelfde stroefheidseigenschappen als een traditionele weg. De CCL-serie behaalt ruimschoots de Skid Resistance Tester (SRT)-waarde “Zeer stroef” en voldoet aan de norm voor slipweerstand (NEN 7909). Hoewel bij kou de weg er glad uit kan zien, voldoet deze nog steeds aan NEN 7909 en kan men er…