HOE DRAAGT PLASTICROAD BIJ AAN INTELLIGENTE INFRASTRUCTUUR?

De CCL300 van PlasticRoad is een smart road. Zo is de holle ruimte van de elementen voorzien van SMART-sensoren. De toegepaste sensoren meten onder andere de belasting op het wegdek, het aantal verkeersbewegingen, de temperatuur van de weg en het waterniveau in de holle ruimte. Deze sensoren maken het beheer en onderhoud van deze infrastructuur…

BLIJFT DE MARKERING GOED ZITTEN?

De markering is een gevestigde techniek en speciaal doorontwikkeld voor de producten van PlasticRoad in samenwerking met Smits Neuchâtel Infrastructuur. Dit is ook uitvoerig onderzocht in onze levensduur testen. De markering zit nog steeds goed bij onze pilotprojecten en we hebben geen aanleiding te verwachten dat deze niet goed zou blijven zitten.

HOE VIND HET ONDERHOUD PLAATS ALS ER KABELS EN LEIDINGEN IN DE ELEMENTEN ZIJN GEPLAATST?

Met de modulaire opbouw van de prefab elementen, het lichte gewicht en de losneembare koppeling worden de CCL-elementen eenvoudiger, efficiënter en tot wel 70% sneller aangelegd en onderhouden dan traditionele wegconstructies. Niet alleen zijn de elementen eenvoudig van elkaar los te ‘klikken’, ook de deklaag kan eenvoudig worden opgelicht door een klikverbinding. Doordat de ondergrond…

WAT ZIJN DE AFMETINGEN VAN DE CCL-SERIE?

Een CCL-element kan variëren in afmetingen, zowel in de breedte als in de lengte. Zo beschikt een element over een minimale lengte van 1,20 meter en een minimale breedte van 0,60 cm. De maximale lengte van een element is 2,40 meter. De maximale breedte per element is 3,60 meter. De breedte kan gevarieerd worden in…

WAT IS DE TOEGEVOEGDE WAARDE TEN OPZICHTE VAN EEN TRADITIONELE WEG?

De duurzame, circulaire en klimaatadaptieve producten van PlasticRoad zijn een totaaloplossing die multifunctioneel ruimtegebruik mogelijk maken. Door de lange levensduur en het modulaire karakter van de componenten is de TCO (Total Cost of Ownership) van onze CCL-oplossingen substantieel aantrekkelijker ten opzichte van traditionele oplossingen. De CCL-elementen zijn vrijwel onderhoudsvrij, worden 70% sneller aangelegd en onderhouden…

WAT ZIJN DE TECHNISCHE VOORWAARDEN VOOR DE AANLEG?

Voor het plaatsen van de CCL-elementen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan: Een minimale grondwaterstand (GHG) van 0,60 cm onder maaiveld. Een goed geprofileerd en verdicht zandbed (zand voor zandbed met een goede K-waarde) van minimaal 30-50 cm). Bij een kleiondergrond dient ook een drainagesysteem aangelegd te worden. De elementen dienen met behulp…

GAAN DIEREN ZICH IN DE ELEMENTEN NESTELEN?

Bij de pilots in Zwolle en Giethoorn zijn na anderhalf jaar visuele inspecties uitgevoerd om vast te stellen of de aangelegde fietspaden als broedplaats voor ongedierte gaan dienen. Met camera’s is de holle ruimte van de elementen geïnspecteerd. Aan de hand van deze visuele inspectie is geconcludeerd dat er geen sprake is van ongedierte. Het…

WAT IS HET RISICO MET BETREKKING TOT BRANDVEILIGHEID?

We hebben diverse testen uitgevoerd om de brandbaarheid aan te tonen. Hieruit blijkt dat de CCL-elementen in het algemeen slecht brandbaar zijn en de slijtlaag zelfs zeer slecht. Het systeem is ontworpen om een hoge weerstand tegen vuur te hebben zodat weggebruikers meer reactietijd hebben in het geval van een calamiteit. Het risico op het…