De CCL-serie van PlasticRoad is een totaaloplossing voor wegenbouw, met aandacht voor duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie en wegbeheer. De verharding wordt gemaakt van gerecycled plastic (polypropyleen) en beschikt over een holle ruimte die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Denk aan waterberging, doorvoer van kabels en leidingen, verwarmen van wegen, opwekken van energie, plaatsen van sensoren, enzovoort. De elementen worden prefab geproduceerd, zijn volledig opnieuw te gebruiken en in het bezit van een materialenpaspoort. CCL-elementen kunnen worden toegepast als fietspaden, voetpaden, parkeervakken, trottoirs, school- en sportpleinen, perrons en zelfs woonstraten.

De CCL-serie bestaat momenteel uit twee varianten: de CCL300 en de CCL200. Bekijk onze productpagina voor meer informatie over de twee versies.

TERUG