Bij de pilots in Zwolle en Giethoorn zijn na anderhalf jaar visuele inspecties uitgevoerd om vast te stellen of de aangelegde fietspaden als broedplaats voor ongedierte gaan dienen. Met camera’s is de holle ruimte van de elementen geïnspecteerd. Aan de hand van deze visuele inspectie is geconcludeerd dat er geen sprake is van ongedierte. Het geotextiel zorgt ervoor dat de holle ruimte van de elementen vrij blijft van grond, wortels en dus ook van ongedierte.

TERUG