Op dit moment zijn er, zowel in de pilots als in de interne hevige regenval- en watertesten, geen indicaties en aanwijzingen dat opdrijving plaats gaat vinden. Om dit potentiële risico te minimaliseren, zijn de CCL-elementen voorzien van verbredingsstroken aan de onderkant van de constructie. Deze stroken creëren meer grondweerstand, zodat opdrijven wordt voorkomen.

TERUG