Als u goed luistert, maakt de CCL-weg een ander geluid dan een asfalt fietspad wanneer u hier overheen rijdt. Anders dan bij een fietspad van asfalt kunt u op een fietspad van CCL-elementen een lichtelijk hol geluid waarnemen wanneer u hier overheen fietst. Dit komt door de holle ruimte die wordt gebruikt voor onder meer de opslag van water. We hebben tot nu toe in de pilots geen reacties ontvangen waarin wordt aangegeven dat dit geluid als hinderlijk wordt ervaren. Ook bij de interne pilot in Utrecht, die dagelijks door auto’s werd bereden met een maximum snelheid van 30km/u, hebben we geen geluidshinder ervaren. Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat het geluidsniveau bij licht verkeer niet hinderlijk is.

De toepassingen die wij in eerste instantie voor ogen hebben, zullen daarmee geen geluidshinder veroorzaken. Sterker nog, de oplossing van PlasticRoad biedt juist kansen: met asfalt komen we steeds dichter bij de optimale structuren voor het minimaliseren van geluid. Bij CCL is nog veel ruimte om te onderzoeken hoe met persen, printen of drukken van structuren een optimale geluidsreductie kan worden gerealiseerd. Geluid/trillingen kunnen mogelijk ook gebruikt worden om energie op te wekken. Als we het product doorontwikkelen tot autowegen, wordt het voorkomen van geluidshinder een belangrijk speerpunt in het onderzoek en in de productie.

TERUG