Als je goed luistert, maakt de PlasticRoad een ander geluid dan een asfalt fietspad wanneer je hier overheen rijdt. Anders dan bij een fietspad van asfalt kan je op  de PlasticRoad een lichtelijk hol geluid waarnemen wanneer je hier overheen fietst. We hebben tot nu toe in geen van beide pilots reacties ontvangen waarin wordt aangegeven dat dit geluid als hinderlijk wordt ervaren. Ook bij de interne pilot in Utrecht, welke dagelijks door auto’s werd bereden met een maximum snelheid van 30km/u, hebben we geen geluidshinder ervaren. Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat het geluidsniveau bij licht verkeer over de PlasticRoad niet hinderlijk is. De toepassingen die wij in eerste instantie voor ogen hebben zullen daarmee geen geluidshinder veroorzaken. Sterker nog, PlasticRoad biedt juist kansen: met asfalt komen we steeds dichter bij de optimale structuren voor het minimaliseren van geluid. Bij de PlasticRoad is nog veel ruimte om te onderzoeken hoe met persen, printen of drukken van structuren een optimale geluidsreductie kan worden gerealiseerd. Geluid/trillingen kunnen mogelijk ook gebruikt worden om energie op te wekken. Wanneer we de PlasticRoad doorontwikkelen tot autowegen, wordt het voorkomen van geluidshinder een belangrijk speerpunt in het  onderzoek en in de productie.

TERUG