De PlasticRoad is naast een gewone weg ook een smart road. Zo is de holle ruimte van de PlasticRoad volgebouwd met sensoren. De toegepaste sensoren meten onder andere de belasting op het wegdek, het aantal verkeersbewegingen, de temperatuur van de weg en het waterniveau in de holle ruimte. Dit geeft realtime inzicht in bijvoorbeeld de doorbuiging van de constructie bij bepaalde belastingen in combinatie met de temperatuur of het waterniveau in de PlasticRoad. Daarnaast wordt gemeten hoe snel het waterniveau in de holle ruimte weer daalt na een regenbui. Wij gebruiken deze data om beter en sneller gefundeerde keuzes te kunnen maken in de doorontwikkeling van de PlasticRoad.

TERUG