In 2013 zijn Anne Koudstaal en Simon Jorritsma binnen KWS gestart met de zoektocht naar de nieuwe manier van wegenbouw die antwoord geeft op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Ruim honderd jaar nadat Hendrik Boesewinkel wegenbouw in Nederland drastisch zou veranderen met de ingebruikname van de eerste asfaltwals, kwam KWS met een concept dat wegenbouw wederom naar een nieuwe fase zal leiden. Het idee is ontstaan door te kijken naar huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen waar gemeenten, provincies, waterschappen en aannemers als KWS mee in aanraking komen: plastic afval, extreme neerslag, zettingen van de ondergrond, de groeiende behoefte aan mobiliteit, een overvolle ondergrond en de steeds strengere eisen die aan wegen worden gesteld. Daarnaast werd door KWS geconstateerd dat opdrachtgevers steeds meer eisen stellen aan wegen: langere levensduur, snellere aanleg, minder onderhoud, toenemende duurzaamheidseisenen een aantrekkelijkere businesscase. De zoektocht naar antwoorden op deze uitdagingen vormde de inspiratie voor de PlasticRoad. Alleen ga je sneller, samen kom je verder en daarom is KWS enkele strategische partnerships aangegaan.

TERUG