De onderconstructie van de PlasticRoad heeft een levensduur van 50 jaar. Voor de toplaag is de verwachting dat deze een levensduur heeft van 20 jaar, dit moet echter nog in de praktijk worden bewezen. De verwachting is gebaseerd op meerdere testen en praktijkervaringen van KWS en Wavin. Dit wordt extra onderbouwd door:

  • Resultaten van de pilots en de data die via de sensoren in de pilots is verkregen. Deze laten uitstekende resultaten zien die aansluiten bij de verwachtingen.
  • Resultaten van uitgebreide levensduurtesten die zowel intern als extern (Nederlands Lucht en Ruimtevaart instituut) zijn uitgevoerd.
  • FEM analyses / rekenmodellen op basis van testresultaten.
  • Praktijkervaringen met andersoortige kunststof producten.
  • Het productieproces. Doordat alle PlasticRoad elementen prefab en geconditioneerd worden geproduceerd kunnen we de kwaliteit beter borgen.
TERUG