Het is meer dan realistisch om plastic wegen te maken zoals inmiddels ruimschoots is bewezen in onze pilots in Utrecht, Zwolle, Giethoorn en Hardenberg. Zo hebben we inmiddels aangetoond dat de PlasticRoad zich goed houdt als wegverharding voor fietsverkeer en ook voor auto’s en zwaarder vervoer (vuilniswagens). Op basis van de huidge resultaten kan geconcludeerd worden dat een weg van plastic technisch realistisch is.

TERUG