De koppelingen zijn zo ontworpen dat de elementen horizontaal uitgevlakt worden zodat de hoogteverschillen tussen de elementen nihil zijn. Daarnaast zijn de koppelingen verdiept aangelegd en hebben ze een minimale oppervlakte en voeg. Naar aanleiding van de pilots in Zwolle, Giethoorn en Mexico-Stad zijn de koppelingen verder geoptimaliseerd en daarmee is ook het rijcomfort verder verhoogd.

TERUG