WAAROM IS EEN WEG VAN PLASTICROAD DUURZAMER DAN EEN TRADITIONELE WEG?

De CCL-oplossing van PlasticRoad is duurzamer dan een traditionele weg vanwege drie zaken: Het gebruik van gerecycled huishoudelijk afval plastic: het gerecyclede kunststof dat wordt toegepast bestaat voor 100% uit afval plastic (pp). Huishoudelijk afval dat nu nog voornamelijk als afval wordt verwerkt (verbrand of gedumpt) keert als CCL-element in een veel hoogwaardigere toepassing terug…

WELKE FUNCTIES KAN DE CCL-OPLOSSING VERVULLEN?

De CCL-serie is nu al toepasbaar als oplossing voor: fietspaden, parkeervakken, trottoirs/voetpaden, schoolpleinen, pannacourts/speeltuinen en perrons. De ervaringen met de pilots in Giethoorn, Zwolle en Mexico-Stad hebben ons veel geleerd. Vanuit die ervaringen hebben we het concept doorontwikkeld naar andersoortige en steeds hoogwaardiger toepassingen. Door een aanpassing in het ontwerp hebben we de CCL-elementen 2,5…

WAT ZIJN DE PRODUCTEN VAN PLASTICROAD?

De CCL-serie van PlasticRoad is een totaaloplossing voor wegenbouw, met aandacht voor duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie en wegbeheer. De verharding wordt gemaakt van gerecycled plastic (polypropyleen) en beschikt over een holle ruimte die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Denk aan waterberging, doorvoer van kabels en leidingen, verwarmen van wegen, opwekken van energie, plaatsen van sensoren,…