Op dit moment komt het plastic afval uit de Rotterdamse haven en hier gesorteerd. Het afval wordt gecompoundeerd in Vroomshoop en vervolgens getransporteerd naar de PlasticRoad fabriek in Hardenberg. Hier worden de elementen geproduceerd en vanuit Hardenberg worden de elementen naar locatie gebracht in Nederland. Deze afstanden zijn al zeer minimaal en (lokaal) vergeleken met andere producten maar in de toekomst willen we deze afstanden nog meer verkleinen door steeds meer naar regionaal en lokale afvalstromen te kijken.  De CO2 uitstoot van de productie van de PlasticRoad is op basis van de huidige uitgangspunten 52% lager ten opzichte van een tegel fietspad. Wanneer we het vergelijken met een tegelfietspad met een EPS fundering is dit zelfs 75% minder.

TERUG