De elementen worden voorzien van een speciaal voor PlasticRoad ontworpen coating gemaakt van een dunne laag steentjes en liggen geheel omsloten in de ondergrond. Deze slijtlaag voorkomt dat microplastics van de constructie vrijkomen, omdat het kunststof geen direct contact heeft met het verkeer en dus niet aan slijtage onderhevig is. Ook beschermt de slijtlaag het kunststof van blootstelling aan zonlicht waardoor UV-veroudering wordt tegengaan en de lange levensduur gerealiseerd kan worden. Tijdens de productiefase hebben we een streng kwaliteitsplan waarbij we de voorraden minimaal houden en slechts beperkt en voor korte tijd blootstellen aan UV-licht. De sterkte van de constructie wordt continu gemonitord in onze pilotprojecten. Deze data geven nog geen indicaties dat de constructie verzwakt.

TERUG