De elementen worden voorzien van een speciaal voor de PlasticRoad ontworpen coating en liggen geheel omsloten in de ondergrond. Dit zorgt ervoor dat het kunststof wordt afgeschermd van UV-licht en er geen veroudering door blootstelling kan optreden gedurende de gebruiksfase. Tijdens de productiefase hebben we een streng kwaliteitsplan waarbij we de voorraden minimaal houden en slechts beperkt en voor korte tijd blootstellen aan UV-licht. De sterkte van de constructie wordt continu gemonitord in onze pilot projecten. Deze data geeft nog geen indicaties dat de constructie verzwakt.

TERUG