De PlasticRoad is een oplossing voor de wegenbouw met aandacht voor duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie en wegbeheer. De verharding wordt gemaakt van gerecycled plastic en beschikt over een holle ruimte die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan waterberging, doorvoer van kabels en leidingen, verwarmen van wegen, opwekken van energie, plaatsen van sensoren, enzovoort. De elementen worden prefab geproduceerd, zijn volledig opnieuw te gebruiken en in het bezit van een materialenpaspoort. De PlasticRoad wordt op dit moment gebruikt voor fietspaden en parkeervakken, maar er kan nog veel meer mee: de elementen zijn ook toepasbaar als trottoir, schoolplein, perron en zelfs woonstraten.

TERUG