Als marktleider in de wegenbouw in Nederland heeft KWS de kennis om niet alleen oplossingen te bieden voor de problemen in het huidige productieproces van wegen, maar tevens voor toekomstige vraagstukken als duurzaamheid, klimaatadaptatie en een schaarste aan grondstoffen oplossingen te bieden. Het resultaat van de zoektocht van Anne en Simon is de PlasticRoad, een enkel product dat in staat is oplossingen te bieden waar met bestaande infrastructuur oplossingen niet voldoende op ingespeeld kan worden. De PlasticRoad betekent daarnaast een belangrijke stap naar de realistatie van het doel van KWS om in 2040 volledig CO₂-neutraal en 100% circulair te zijn.

TERUG