De eerste twee pilots met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle zijn een belangrijke stap in het onderzoek naar de technische haalbaarheid van de PlasticRoad. Door de pilots kunnen we in de  praktijk gaan monitoren en testen hoe de PlasticRoad zich houdt. Samen met de provincie en gemeente gaan we de resultaten evalueren en volgende stappen bepalen. Wat die stappen zijn is nu nog niet bekend.

TERUG