Op dit moment zijn wij nog niet in de gelegenheid om de prijs van de PlasticRoad te delen omdat het een zeer complex product is en daardoor niet goed één op één vergeleken kan worden met andere producten. Bovendien worden de exacte kosten pas duidelijk wanneer de weg gereed is voor productie. Wij zijn ervan overtuigd dat de PlasticRoad de meest voordelige optie is als aspecten als duurzaamheid en toekomstbestendigheid worden meegewogen. Omdat deze aspecten bij de aanleg van infrastructuur nog maar minimaal worden meegewogen, houden wij ze ook buiten onze financiële analyses.

We hebben een rekenhulp ontwikkeld waarmee op basis van beschikbare data over zettingen, wateroverlast en verhard oppervlak snel inzicht wordt gegeven in hoe financiëel aantrekkelijk de aanleg van een PlasticRoad is.

TERUG