Voor het plaatsen van de CCL-elementen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • Een minimale grondwaterstand (GHG) van 0,60 cm onder maaiveld.
  • Een goed geprofileerd en verdicht zandbed (zand voor zandbed met een goede K-waarde) van minimaal 30-50 cm).
  • Bij een kleiondergrond dient ook een drainagesysteem aangelegd te worden.
  • De elementen dienen met behulp van een vacuüm unit geïnstalleerd te worden. Dit is mogelijk met een mobiele kraan of een knikmops. Bij het installeren van de PlasticRoad wordt een voorschrift meegeleverd waar op gelet moet worden tijdens de aanleg.
  • De CCL-serie beschikt nog niet over bochtstukken en kan derhalve alleen in een rechte lijn aangelegd worden.
TERUG