De CCL-serie is nu al toepasbaar als oplossing voor: fietspaden, parkeervakken, trottoirs/voetpaden, schoolpleinen, pannacourts/speeltuinen en perrons.

De ervaringen met de pilots in Giethoorn, Zwolle en Mexico-Stad hebben ons veel geleerd. Vanuit die ervaringen hebben we het concept doorontwikkeld naar andersoortige en steeds hoogwaardiger toepassingen. Door een aanpassing in het ontwerp hebben we de CCL-elementen 2,5 keer sterker gemaakt dan de versie die in de pilots is toegepast.

Heeft u nog een toepassing in gedachten die hier niet genoemd wordt, neem dan contact met ons op zodat we ook die mogelijkheden kunnen bekijken.

TERUG