De PlasticRoad is voor alle aannemers verkrijgbaar en te installeren. Het eerste jaar zal dit nog voornamelijk door KWS/Van Kessel plaatsvinden omdat dit tot nu toe de enige aannemers zijn die ervaring hebben in de aanleg. Voor de aanleg van de elementen is het belangrijk dat dit op de juiste manier en zorgvuldig gebeurd. De verwachting is dat niet iedere aannemer dit direct zelfstandig kan. Wel is dit ons doel. Als PlasticRoad zijn we van mening dat iedere aannemer zelfstandig PlasticRoad elementen moet kunnen kopen en aanlegen. Om dit in de toekomst mogelijk te maken zijn we een certificering aan het oprichten. Zo kunnen aannemers een cursus bij ons krijgen hoe ze een PlasticRoad moeten aanleggen. Deze aannemers (medewerkers) ontvangen bij het goed doorlopen van de cursus een certificaat. Alle partijen die over dit certificaat beschikken kunnen zelfstandig PlasticRoad elementen aanleggen en verwerken. Wanneer de aanleg plaastvind door een gecertificeerde aannemer dan is ook de maximale garantie termijn van toepassing.

TERUG